Sunday, June 29, 2008

ILMU FARAIDH

ILMU MIRATH
bahasa- pusaka@ peninggalan si mati
istilah- barang yang ditinggalkan oleh si mati daripada harta benda dan hak-hak yang berhak oleh waris menerimanya dengan sebab kematian waris si mati


Hukum
- fardhu kifayah

Tanggungjawab dalam harta pusaka
- pengurusan jenazah
- membayar hutang
- melaksanakan wasiat
- difaraithkan

Hikmat
- untuk sampaikan hak dan bahagian kepada orang yang berhak menerimanya
- untuk jalin hubungan silaturahim daripada terputus
- untuk kuatkan hubungan kekeluargaan dan bertimbang rasa
- untuk elak penganiaan terhadap waris
- untuk kekal harta hak milik dalam keluarga
- untuk tunjuk keadilan
- saling jamin-menjamin dalam masyarakat dan keluarga4.2 SYARAT-SYARAT PERWARISAN HARTA
syarat perwarisan harta ialah
- pemilik harta meninggal dunia
- pewaris sah hidup walaupun sementara
- tahu kedudukan ahli waris si mati
- si mati tinggalkan harta
- tidak ada ahli waris yang terdinding daripada terima pusaka
- teliti dan tentukan bahagian ahli waris yang terdinding daripada terima pusaka

Rukun
- si mati
- pewaris
- harta peninggalan

Sebab-sebab mendapat pusaka
- nasab dan keturunan
- ikatan perkahwinan
- wala’
- Baitul mal

Halangan mendapat pusaka Mani’ ( ta’arif)
· tembok @ penghalang
· seseorang itu ada@ wujud tetapi terhalang @ dengan sebab wujud dan ada seseorang , orang lain tidak dapat harta.

Sebab halangan mewarisi
- pembunuh
- berlainan agama
- hamba
- berlaianan negara
Orang Yang berhak mendapat harta peninggalan si mati

Waris yang pasti menerima pusaka mengikut keutamaannya:
1.Suami
2.Isteri
3.Ibu
4.Bapa
5.Anak lelaki
6.An ak perempuan


Asabah menurut bahasa dan istilah .

Asabah mengikut bahasa ialah ahli terdekat kepada si mati , iaitu anak lelaki.Asabah mengikut istilah ialah orang yang mendapat semua harta pusaka jika ia seorang.

Menurut maksud istilah lain dan hukum faraidh ialah orang yang berhak mendapat pusaka dan jumlah bahagiannya tidak ditentukan dalam salah satu saripada bahagian waris dhu fardin yang telah dinyatakan.Sebab -sebab yang membolehkan seseorang itu mewarisi harta

1-Melalui sebab nasab dan keturunan
seperti ibu,bapa , anak lelaki ,datuk, nenek,moyang,cucu,adik-beradik,bapa saudara,anak saudara,sepupu sehinggalah habis semua atau tiada lagi kerabat dan saudara mara yang terdekat.

2-Melalui sebab ikatan perkahwinan yang sah
di antara pasangan suami isteri walaupun telah bercerai atau belum pernah melakukan persetubuhan.

3-Melalui sebab wala’
tuan kepada hamba yang telah dibebaskan.Sekiranya hamba itu mati tanpa meninggalkan waris, maka bekas tuannya itu berhak menerima pusaka.

4- Baitulmal .
Bagi pihak Islam Apabila seseorang meninggal dunia yang ketiadaan waris atau tidak habis pusaka fardunya maka selebihnya diberikan kepada Baitulmal.


Pendapat mazhab berkenaan pewaris yang melakukan jenayah bunuh terhadap orang yang akan diwarisinya .

-Pendapat mazhab berkenaan waris yang melakukan jenayah bunuh terhadap orang yang akan diwarisinya.

# Imam Malik - pembunuh yang tidak mendapat pusaka ialah pembunuhan sengaja sahaja.
# Imam Hanbali - mana-mana jenis dan bentuk pembunuhan yang dikenakan qisas atau diyat tidak boleh mewarisi . Manakala pembunuhan selain bentuk itu boleh mewarisi pusaka.
# Imam Hanafi – pembunuh dengan sengaja , tidak sengaja , sebab kecuaian atau tindakan yang menyebabkan pembunuhan adalah tidak berhak menerima pusaka.
#Imam Syafi’I – pembunuhan dengan sengaja , tidak sengaja ,separuh sengaja , perbuatan sebagai tidak sengaja,sebab kecuaian,contohnya seseorang itu tidur di atas pokok dan terjatuh di atas orang menyebabkan kematian dan perbuatan sebagai tidak sengaja , contohnya seseorang yang menggali perigi di tepi jalan dan terjatuh orang dan menyebabkan terbunuh. Semua pembunuhan dalam kategori tersebut adalah tidak berhak menerima pusaka.

Pengertian ahl fardu mengikut pengertian bahasa dan istilah.

-Ahl fardu mengikut bahasa ialah kadar,manakala dari segi istilah ialah bahagian yang telah ditentukan dari segi syara’ kepada pewaris.


Golongan ahli waris bagi pihak perempuan

-Golongan waris bagi pihak perempuan ada 10 golongan :
-Anak perempuan
-Cucu perempuan daripada anak lelaki
-Ibu
-Nenek sebelah bapa dan ke atas
-Nenek sebelah ibu dan ke atas
-Adik-beradik perempuan seibusebapa
-Adik-beradik perempuan sebapa
-Adik-beradik perempuan seibu
-Isteri @beberapa orang isteri
-Petuan perempuan kepada hamba

v Sekiranya semua ahli waris tersebut di atas masih hidup,mereka yang berhak mendapat pusaka ialah 5 golongan sahaja . Mereka yang lain itu adalah mahjub. Mereka yang mendapat pusaka ialah :
§ -Anak perempuan
§ -Cucu daripada anak lelaki
§ -Ibu
§ -Isteri
§ -Adik-beradik perempuan seibusebapaFaedah mempelajari ilmu faraidh

-Dapat mengetahui bahagian -bahagian setiap pewaris daripada harta peninggalan
-Dapat mengetahui kesempurnaan hukum Islam
-Dapat menjalinkan silaturahim daripada terputus
-Dapat menyalurkan harta si mati kepada orang yang berhak dan supaya tidak ada pertelingkahan dalam pembahagian harta peninggalan.

Galakan mempelajari ilmu faraidh

Ilmu faraidh adalah suatu hukum yang sempurna daripada Allah S.W.T

Terjemahan:Allah S.W.T perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta pusaka untuk ) anak-anak kamu , iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan . Tetapi jika anak –anak perempuan itu lebih dari dua , maka bahagian mereka ialah dua per tiga dari harta yang ditinggalkan oleh si mati . Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja , maka bahagiannya ialah satu per dua (separuh) harta itu. Dan bagi ibu bapa (si mati),tiap-tiap seorang dari keduanya :satu per dua dari harta yang ditinggalkan oleh si mati , jika si mati itu mempunyai anak. Tetapi jika si mati tidak mempunyai anak sedang yang mewarisinya hanyalah ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah satu per tiga . Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara (adik-beradik) maka bahagian ibunya ialah satu per enam .(Pembahagian itu) ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati , dan sesudah dibayar hutangnya . Ibu bapa kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antaranya yang lebih dekat dan banyak manfaatnya kepada kamu . (Pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing seperti yang diterangkan itu ialah ) ketetapan dari Allah S.W.T , sesungguhnya Allah S.W.T adalah Maha Bijaksana.

Maksud dengan ilmu faraidh

Bahasa – mengetahui sesuatu
Istilah - suatu ilmu yang dapat mengetahui tentang orang yang berhak menerima pusaka atau orang yang tidak berhak menerimanya serta kadar dan jumlah yang patut diterima oleh ahli waris dan cara pembahagiannya.

Hukum mempelajari ilmu faraidh berdasarkan pendapat jumhur ulama

Jumhur Ulama – Fardu Kifayah : Kewajipan secara umum terhadap segolongan umat Islam sebagai mewakili seluruh umat Islam lain dalam sesebuah daerah atau negeri untuk menyelesaikan masalah yang timbul . Sekiranya tidak ada orang yang sanggup belajar atau tidak ada seorang pun yang mampu memahami dengan baik ilmu tersebut , maka umat Islam akan berdosa semuanya.

Sabda Rasulullah;
Terjemahan : Hendaklah kamu mempelajari ilmu faraidh , kerana sesungguhnya mempelajari ilmu faraidh itu suruhan agama dan kerana ilmu faraidh itu merupakan setengah daripada ilmu dan ilmu faraidh jugalah yang mula –mula dicabut daripada pengetahuan umatku..

0 comments: